เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


พิธีปิดกีฬา "บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ 19"


          วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 "บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ 19" โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี โดยได้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนศีรษะละเลิงตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30