เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


          วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมายให้นางสุรัตน์  กรใหม่ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางเพียงพิศ  แพงอนันต์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  กล่าวรายงานการดำเนินโครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

          พร้อมได้รับเกียรติจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุหัวช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเียนประจำตำบลปรุใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กแล็กเทศบาลตำบลสุรนารี เป็นวิทยากรให้ความรู้การผลิตสื่อกับบุคลากรทางการศึกษา โดยมีบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ครูผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมการอบรม ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30