เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


          วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยนายคณิศร  คะเชนชาติ ประธานสภาเทศบาล นายอุเทน  กูปโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล นายอนันท์  กลัดสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล นายพรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์  สมาชิกสภาเทศบาล และนายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล เข้าร่วมต้อนรับนายประภัตร  โพธสุธน  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการสานฝันสร้างอาชีพ  และยกระดับรายได้เกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านพลกรัง ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30