เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พ.ศ. 2565 ( ครั้งที่ 1 )


        วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา10.00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พ.ศ. 2565 ( ครั้งที่ 1 ) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30