เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประกาศเจตจำนงในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2565


วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทสบาล พนักงานเจ้าหน้าที่  ได้ประกาสเจตจำนงในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  พัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ดดยย้ำหลักคุณธรรมตามประมวลจริยธรรม  จรรยาวิชาชีพ  และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30