เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ตรวจ ATK เชิงรุก ก่อนประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565


          วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ดำเนินการตรวจ ATK เชิงรุก ให้กับ คณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเข้าประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ณ ด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30