เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


วันท้องถิ่นไทย


          วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นำคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าแถวเคารพธงชาติ และเป็นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดี อ่านสารจากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการระลึกถึง และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พร้อมทั้งให้โอวาทในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ พนักงานเทศบาลในการบริการประชาชนด้วยความเสมอภาคและทั่วถึง

          เวลา 10.00 น. ร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร เครื่องไทยธรรมและจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป

          เวลา 13.00 น. ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่

 

 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30