เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ออกสำรวจผู้จำหน่ายสินค้าที่ลานสินค้าชุมชนศีรษะละเลิง


          วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางธัญพร  ศรีมะเริง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จ่าเอกธนัช  สังข์แก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ลงพื้นที่ออกสำรวจผู้จำหน่ายสินค้าที่ลานสินค้าชุมชนศีรษะละเลิง พร้อมส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจำหน่ายสินค้าลานสินค้าเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2023-02-02
2023-01-23
2023-01-16
2023-01-03
2023-01-03
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-08
2022-12-01
2022-12-01