เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจำหน่ายสินค้าลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่


          วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจำหน่ายสินค้าลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พร้อมนายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล นางธัญพร  ศรีมะเริง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จ่าเอกธนัช  สังข์แก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง ร่วมชี้แจง โดยในการประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนผู้จำหน่ายสินค้าภายในตำบลบ้านใหม่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30