เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า


          วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน่้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า กฟฉ. 3 พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30