เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ศูนย์ช่วยเหลือโควิด-19 ตำบลบ้านใหม่


        วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์ช่วยเหลือโควิด - ๑๙ ตำบลบ้านใหม่ ลงพื้นที่มอบของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โดยมีนางสุรัตน์  กรใหม่ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม สมาชิกสภาเทศบาล อสม.ตำบลบ้านใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านใหม่  จำนวน ๘ ครัวเรือน บริเวณ หมู่ ๑ หมู่ ๓ หมู่ ๘ หมู่ ๙ และหมู่ ๑๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30