เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมรวมพลังสตรีเนื่องในวันสตรีสากล จังหวัดนครราชสีมา


          วันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมนางธัญณีย์  อุดมวิศาลพงศ์ เลขานายกเทศมนตรี เข้าร่วมอบรมรวมพลังสตรีเนื่องในวันสตรีสากล จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๕ พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีด้านกฏหมายที่ควรรู้ในชีวิตประจำวัน ณ โรงแรมสบายโฮเทล ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30