เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมรวมพลังสตรีเนื่องในวันสตรีสากล จังหวัดนครราชสีมา


          วันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมนางธัญณีย์  อุดมวิศาลพงศ์ เลขานายกเทศมนตรี เข้าร่วมอบรมรวมพลังสตรีเนื่องในวันสตรีสากล จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๕ พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีด้านกฏหมายที่ควรรู้ในชีวิตประจำวัน ณ โรงแรมสบายโฮเทล ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-02-02
2023-01-23
2023-01-16
2023-01-03
2023-01-03
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-08
2022-12-01
2022-12-01