เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


มอบของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- ๑๙


          วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุรีย์  พิมพ์ปรุ พร้อมเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ ที่อยู่ระหว่างกักตัว จำนวน ๑ ครัวเรือน บริเวณหมู่ ๙ พร้อมจ่ายเงินเบีร้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุซ฿่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถมารับเงินด้วยตัวเองได้ บริเวณหมู่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30