เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่


           วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๐.๓๐ น.   นายอนันต์  บุญทัน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นางสุรัตน์  กรใหม่  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่     นางธัญณีย์  อุดมวิศาลพงษ์ เลขานายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมนางสาวสุรีย์  พิมพ์ปรุ รองปลัดเทศบาล   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่    หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครรราชสีมา

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30