เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมการเต้นแอโรบิค โคราชเมืองกีฬา


     วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมายงานกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย นครราชสีมา " Exercise Expo ๒๐๒๒ Korat Spory City " ตามนโยบาย โคราชเมืองกีฬา กิจกรรมการเต้นแอโรบิค ตามนโยบาย นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขภาพที่แข็งแรง อัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อต่างๆ และใช้วิธีการออกกำลังการเป็นรูปแบบหนึ่งเพื่อให้มีการจัดการทางด้านอารมณ์ที่แจ่มใส

      โดยนางสุรัตน์  กรใหม่ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30