เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ต้อนรับพนักงานเทศบาลโอนย้าย


          วันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายอนันต์  บุญทัน รองนายกเทศมนตรี นางสุรัตน์  กรใหม่ รองนายกเทศมนตรี นายณรงค์  เสือบุญ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา รับโอน (ย้าย) เดินทางมาส่ง จ่าเอกธนัช  สังข์แก้ว ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ เทศบาลไชยมงคล มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-02-02
2023-01-23
2023-01-16
2023-01-03
2023-01-03
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-08
2022-12-01
2022-12-01