เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕


     วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยนายคณิศร  คะเชนชาติ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภา  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

2023-02-02
2023-01-23
2023-01-16
2023-01-03
2023-01-03
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-08
2022-12-01
2022-12-01