เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


มอบของอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19


          วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนันต์  บุญทัน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นายคณิศร  คะเชนชา่ติ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นายอนันท์  กลัดสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นางสาวสุรีย์  พิมพ์ปรุ รองปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภคให้กับประฃาฃนที่มีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ที่อยู่ระหว่างกักตัว จำนวน 1 ครัวเรือน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30