เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ต้อนรับพนักงานเทศบาลโอนย้าย


          วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยนางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย   นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี เดินทางมาส่ง นางธัญพร ศรีมะเริง  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30