เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


พัฒนาพื้นที่ ตัดหญ้าตามไหล่ทาง บริเวณทางเข้าวัดบ้านใหม่


          วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านใหม่ ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ ตัดหญ้าตามไหล่ทาง บริเวณทางเข้าวัดบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30