เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ


     วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เพื่อขอการรับรองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จำนวน ๓ โครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30