เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย


        วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นายอนันต์  บุญทัน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ และนายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือประฃาชนผู้ประสบอุทกภัย บริเวณ ๗ และหมู่๘ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30