เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมประชาคมโครงการพัฒนาเมือง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณลำปรุ


        วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ นายอนุชา  เจริญพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทีมงานวิศวกรและสถาปนิกสำนักงานโยธาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมประชาคมโครงกาพัฒนาเมือง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณลำปรุ (ยังคงรักษาธรรมชาติของลำคลองปรุไว้) บริเวณสะพานวัดหงษ์ถึงสะพานหมู่บ้านจัดสรรโฮมแลนด์ 3 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมลำปรุ เข้าร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็นตามโครงการพัฒนาเมือง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณลำปรุ  ณ ศาลาวัดศีรษะละเลิง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

2023-02-02
2023-01-23
2023-01-16
2023-01-03
2023-01-03
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-08
2022-12-01
2022-12-01