เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล(เทศกาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


          วันที่พุธที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล(เทศกาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. และหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการ ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เยื้องหมู่บ้านแอทไลฟ์ บริเวณถนนมุขมนตรี หมู่ที่ ๒

2023-02-02
2023-01-23
2023-01-16
2023-01-03
2023-01-03
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-08
2022-12-01
2022-12-01