เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓


          วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายคณิศร  คะเชนชาติ ประธานสภา เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓ มีนางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2022-05-09
2022-05-08
2022-05-02
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-27
2022-04-24
2022-04-24
2022-04-21