เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ต้อนรับผุ็ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


          วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศบาลตรีตำบลบ้านใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ร่วมให้การต้อนรับนายนิรุฒ  มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผว.รฟท.)  พร้อมมอบหนังสือ และเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงและรางคู่ ที่มีผลกระทบกับพื้นที่ตำบลบ้านใหม่

2022-05-09
2022-05-08
2022-05-02
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-27
2022-04-24
2022-04-24
2022-04-21