เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔


          วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ นายคณิศร  คะเชนชาติ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21
2021-09-28
2021-09-21
2021-09-20