เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


          วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนายเจษฎา  แถกระโทก เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงานเทศบาลปรุใหญ่ และสิบเอกทรงศักดิ์  อุปรีศรี เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน เทศบาลไชยมงคล  เป็นวิทยากรร่วม อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่  และปฏิบัติภาคสนามบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21
2021-09-28
2021-09-21
2021-09-20