เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


          วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนายเจษฎา  แถกระโทก เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงานเทศบาลปรุใหญ่ และสิบเอกทรงศักดิ์  อุปรีศรี เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน เทศบาลไชยมงคล  เป็นวิทยากรร่วม อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่  และปฏิบัติภาคสนามบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30