เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสตรี แม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


         วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสตรี แม่บ้าน คนพิการผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (การทำซูชิและการทำสายคล้องหน้ากากอนามัย) โดยนางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านสตรี ผู้ว่างงานผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ พร้อมได้รับเกียรติจากวิทยากร กศน.นครราชสีมา ให้ความรู้ การทำสายคล้องหน้ากากอนามัยช่วงเช้า และช่วงบ่ายอบรมการทำซูชิ โดยมีคณะผู้บริหาร กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ที่สนใจในตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

2021-09-28
2021-09-22
2021-09-21
2021-09-20
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-09
2021-09-03