เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


รับมอบน้ำดื่มจากเทคโนโลยีชนะพลขันธ์


        วันจันทร์ที่ ๒ภ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อม นางธัญณีย์  อุดมวิศาลพงษ์ เลขานายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบ น้ำดื่ม จำนวน ๔๐ แพ็ค จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประฃาฃนที่กักตัว ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30