เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


รับมอบน้ำดื่มจากเทคโนโลยีชนะพลขันธ์


        วันจันทร์ที่ ๒ภ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อม นางธัญณีย์  อุดมวิศาลพงษ์ เลขานายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบ น้ำดื่ม จำนวน ๔๐ แพ็ค จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประฃาฃนที่กักตัว ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา 

2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21
2021-09-28
2021-09-21
2021-09-20