เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


เปิดศูนย์กักกัน State Quar antine (SQ)แห่งที่ี ๒


       วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นายธีรวีร์  มิตรสูงเนิน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการ รพสต.ศีรษะละเลิง ผู้อำนวยการโรงเรียนศีรษะละเลิง เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลบ้านใหม่ ร่วมเปิดศูนย์กักกัน State Quar antine (SO) (สำหรับพักคอยชั่วคราวกรณีประชาชนกลุ่มเสี่ยง หรือประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง) แห่งที่ ๒ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะเลิง ตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30