เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการคุณธรรมจริยธรรม ของสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่


          วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่เป็นประธานเปิดโครงการคุณธรรมจริยธรรมของสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ณ วัดภูเขาลาด ตำบลบ้านใหม่ 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30