เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ชี้แจงผู้ประกอบการค้าตลาดศรีษะละเลิง เรื่องมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19


          วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกรฏาคม ๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหาร และนายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ร่วมชี้แจงผู้ประกอบการค้าตลาดศรีษะละเลิง ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 และข้อระเบียบกฏหมายในการบริหารจัดการลานสินค้าชุมชนตลาดศรีษะละเลิง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2021-07-19
2021-07-09
2021-07-07
2021-06-25
2021-06-23
2021-06-16
2021-06-16
2021-06-15
2021-06-10
2021-06-10