เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณด้านหน้าทางเข้าเทศบาลตำบลบ้านใหม่


        วันพุธที่ ๗ กรกรฏาคม ๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นายคณิศร  คะเชนชาติ ประธานสภาเทศบาล และนายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาลระดมเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลหนักเข้าขุดลอกรางระบายน้ำ ซึ่งเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำเวลาฝนตกหนัก เกิดจากการอุดต้นทั้งจากเศษดินและสิ่งสิ่งปฏิกูล ทำให้ระบายน้ำล่าช้า  บริเวณถนนมุขมนตรีด้านหน้าทางเข้าเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30