เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณด้านหน้าทางเข้าเทศบาลตำบลบ้านใหม่


        วันพุธที่ ๗ กรกรฏาคม ๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นายคณิศร  คะเชนชาติ ประธานสภาเทศบาล และนายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาลระดมเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลหนักเข้าขุดลอกรางระบายน้ำ ซึ่งเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำเวลาฝนตกหนัก เกิดจากการอุดต้นทั้งจากเศษดินและสิ่งสิ่งปฏิกูล ทำให้ระบายน้ำล่าช้า  บริเวณถนนมุขมนตรีด้านหน้าทางเข้าเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2021-07-19
2021-07-09
2021-07-07
2021-06-25
2021-06-23
2021-06-16
2021-06-16
2021-06-15
2021-06-10
2021-06-10