เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส


         วันที่จันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสในการปฏิบัติยึดหลักตามหลักธรรมาภิบาล

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30