เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างความรู้กฏหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการฝ่ายการเมืองและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่


         วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้กฏหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการฝ่ายการเมืองและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30