เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านและติดเตียง หมู่ที่ ๗ และ หมู่ที่ ๑๐


        วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายณรงค์  เสือบุญ  ที่ปรึกษานายก นางธัญณณีย์  อุดมวิศาลพงษ์ เลขา นางสาวสุรีย์  พิมพ์ปรุ รองปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศ๊รษะละเลิง ตรวจเยี่ยมสุขภาพ และมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง บริเวณ หมู่ที่ ๗ และหมูที่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครนคราชสีมา

 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30