เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ดูการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณหน้า รร.ภูเขาลาด ถนนมุขมนตรี


        วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นายอนันต์  บุญทัน รองนายกเทศมนตรี พร้อมนายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ลงพื้นที่ดูการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าโรงเรียนภูเขาลาด(ถนนมุขมนตรี)  จากแยกเทศบาลถึงแยกตลาดมะขามเฒ่า ตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30