เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


บวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางวัดหงษ์สวนหมาก


      วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางวัดหงษ์สวนหมาก รื้อกุฏิหลังเก่าเพื่อบูรณาการก่อสร้างกุฏิหลังใหม่ บริเวณ วัดหงษ์สวนหมาก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30