เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่


         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับงานสาธารณสุข งานกองช่าง และงานป้องกันเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิด การเรียนการสอน วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30