เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด ๑๙


        วันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสุรัตน์  กรใหม่ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.21 และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีน และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ๑๙ บริเวณโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า หมู่ที่ ๔ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด และบ้านภูเขาลาด หมู่ที่ ๕ บ้านตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30