เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล รายนางศิริกุล คัดสูงเนิน


      วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ รับการโอนย้าย พนักงานเทศบาล รายนางศิริกุล  คัดสูงเนิน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการบริหารการศึกษา (นักบริหารหารศึกษาระดับต้น) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30