เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดลานสินค้าชุมชนศีรษะละเลิง


        วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดกิจรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดลานสินค้าชุมชนศีรษะละเลิง ตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ลานสินค้าชุมชนตลาดศีรษะละเลิง 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30