เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


วันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


     วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องด้วยวันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี กำหนดให้เป็น "วันเทศบาล" เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญและระลึกถึงวันก่อกำเนิดขององค์กรเทศบาล กระทรวงมหาดไทย  นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมจัดกิจกรรมถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมทำกิจกรรมสาธาณประโยชน์ทำความสะอาดโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30