เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


คณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทุกภัย


นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ปลัดเทสบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  ได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกิดเหตุจากอุทกภัย รายนางชื้น  กิ่งโคกกรวด  บ้านเลขที่  26  หมู่ที่  11  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2563

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30