เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


     วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ ฝึกทบทวนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่อาสาปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2021-04-09
2021-04-08
2021-03-28
2021-03-24
2021-03-19
2021-01-15
2021-01-04
2020-12-29
2020-12-24
2020-12-08