เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๓


     วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา๒๕๖๓ โดยมีนายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและเป็นตัวแทนมอบอนุบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะครู และผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมโครงการณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30