เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๓


     วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา๒๕๖๓ โดยมีนายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและเป็นตัวแทนมอบอนุบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะครู และผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมโครงการณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2021-04-09
2021-04-08
2021-03-28
2021-03-24
2021-03-19
2021-01-15
2021-01-04
2020-12-29
2020-12-24
2020-12-08