เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาล / นายกเทศมนตรี


        วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาล / นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2021-02-08
2021-01-29
2021-01-15
2021-01-04
2020-12-29
2020-12-24
2020-12-08
2020-12-05
2020-12-03
2020-11-23