เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


          วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีพันตำรวจโทระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฏหมายในเบื้องต้น กับพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

 

2021-02-08
2021-01-29
2021-01-15
2021-01-04
2020-12-29
2020-12-24
2020-12-08
2020-12-05
2020-12-03
2020-11-23