เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


มอบข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105


วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมผู้นำชุมชน และพนักงานเทศบาล มอบข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ผลผลิตจากแปลงนาสาธิตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่

2021-02-08
2021-01-29
2021-01-15
2021-01-04
2020-12-29
2020-12-24
2020-12-08
2020-12-05
2020-12-03
2020-11-23