เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


มอบข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105


วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมผู้นำชุมชน และพนักงานเทศบาล มอบข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ผลผลิตจากแปลงนาสาธิตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30